{
DRAMATICS_CLUB
2017 - 2018

President Kenneth Pereira
Vice-President Ishika Jaiswal
Joint Secretary Aadhya Sharma
Secretary Abhiraj S Rana
Executive members Anju Verma 11A ,  Arshia Jain 11 B ,  Ashish Sharma 11 C ,  Atikant Aluwalia 11 C ,  Dakshita Verma 11A ,  Govind Arora 11 B ,  Himanshi Behl 11B ,  Ishaan Mongia 11 B ,  Joshua Xavier 11A ,  Nehal Arora 11A ,  Paavan Nagpal 11 B ,  Prerna Tanwar 11 C ,  Raunak Rai 11B,  Rehmat Kaur Madhok 11B ,  Shambhavi Khanna 11 C ,  Supriya Sehrawat 11A ,  Swastika Dahiya 11A ,  Vrinda Sehgal 11A ,  Yatharth Adlakha 11 B ,  Ananya Srivastava 12 C ,  Aryaman Roongta 12 B ,  Chirag Chauhan 12 C ,  Madhav Kashyap 12 B ,  Manushree Verma 12A ,  Manya Dobhal 12 B ,  Medha Sheoram 12B ,  Monishka Singh 12 C ,  Satyankar Bhardwaj 12 C ,  Snigdha Sharma 12 B ,  Sucheta Nair 12 B ,  Vartika Mishra 12 B