National Anthem

Jan - Gan - Man - Adhinayaka Jaya He
Bharat - Bhagya - Vidhata
Punjab - Sindh - Gujarat - Maratha, Dravida - Utkal - Bang
Vindhya - Himachala Yamuna - Ganga Uchhal jaladhi taranga,
Tava Subha Name Jage, Tav Subha Ashish Mange,
Gahe tava jaya gatha
Jan gan mangaladayak jaya he Bharat bhagya vidhata
Jaya he, jaya he, jaya he, jaya jaya jaya jaya he.