{
Odyssey
2016 - 2017
President CHRISTY SOJAN
Vice-President JASMINE KAUR
General Secretary PRITHVI ADHIKARY
Joint Secretary RANAK SHARMA
Executive members
Class 12 ANUSHKA MUKHOPADHYAY, JUVANAH KIDWAI, SAMYAK JAIN, YASHVARDHAN SHUKLA, PRABLEEN KAUR CHANDHOK, MEDHA SHEORAN, ISHIKA JAISWAL, ELSITA JOLLY MATHEW, ASHUTOSH PANWAR
2015 - 2016
2013 - 2014
2012 - 2013