Students' Council
Students' Council 2019 - 2020

WHITE BADGE HOLDERS
HEAD BOY Abhinav Dhewa(12B)
HEAD GIRL Dhriti Lakhanpal(12A)
SPORTS CAPTAIN Abhinav Chaudhary(12B)

HOUSE CAPTAIN VICE CAPTAIN PREFECT 12 PREFECT 11(3) PREFECT 10(2)
HOGAN Joel Reji (12A) Kartik Vashist (12B) Vaibhav seth (12A) Taranveer Singh (11B) Garv Lohia (10C)
Vanshika Rai (11B) Janvi Bhardwaj (10B)
Kisha Jain (11A)
HUGHES Alanna Geo (12B) Rijul Chadha (12A) Tanisha Kataria (12A) M. Deekshitha Reddy (11B) Mannat Kashyap (10A)
Garima Tanwar (11A) Yuvraj Kashyap (10C)
Ronit Singh Negi (11B)
PARKINSON Baani Yadav (12B) Lakshaye Tyagi (12B) Divanshi Kher (12A) Shimona Dandona (11B) Saksham Lamba (10B)
Arjun Mandal (11A) Chitrakshi (10C)
Jhanvi Jain (11A)
PRICE Aarav Tanwar (12A) Rhythm Goel (12B) Kamakshi Gupta (12B) Gauri Rampal (11A) Sidharth Singh(10A)
Devansh Choudhary (11B) Lavanya Dua (10C)
Raghav Kapoor (11A)

Students' Council 2018 - 2019
Students' Council 2017 - 2018
Students' Council 2016 - 2017
Students' Council 2015 - 2016
Students' Council 2014 - 2015
Students' Council 2013 - 2014
Students' Council 2012 - 2013
Students' Council 2011 - 2012
Students' Council 2010 - 2011
Student Council 2009 - 2010
Student Council 2008 - 2009
Student Council 2007 - 2008