{
Canvas
2017- 2018
President APRAJITA SINGH
Vice-President JUVANAH KIDWAI
General Secretary MONISHKA
Joint Secretary ANANYA SRIVASTAVA
Executive members KAMAKSHI GUPTA - 10C,  AVANTIKA CHUHAN - 10C,  SHRUTA THAKUR - 10B,  CHHAVI GARG - 11B,  SWASTIKA DAHIYA - 11B,  PEBBLE TOPPO - 11B,  ARSHIA JAIN - 11B,  TEESHA SETH - 11B,  SHREYACEE MAJUMDAR - 11C,  RITIKA KUMARI - 11C
2016 - 2017
2015 - 2016
2013 - 2014
2012 - 2013